YOLDAN – (şiir)

“Mercan Dede’ye, dosta, yola, yolumuza”
“Haydi ben bensiz geleyim, sen sensiz gel.”

Mevlana

I

gel…

sensiz gel…

II

“kazanmak” denilen esirlikten kurtul, gel…

III

“kimlik” denilen perdeni kaldır, gel…

IV

“nefret” denilen zihnindeki zifti kaz

aklının toprağında kendi çiçeklerini yetiştir; gel…

VI

“kin” denilen sadece seni çeken bataklık

öfke, o bataklığı örten sahte topraktır; kurut, gel…

VII

“karanlık” denilen ışığa sırtını dönüşün

yüzünü kendine dön, gel…

AKATALPA –  Mayıs 2012 – Sayı 149

Benzer Şeyler